www.lydf.net > 半是第三个字的成语有哪些

半是第三个字的成语有哪些

半死半生 半梦半醒 半青半黄 半丝半缕 半生半熟 半信半疑 半吞半吐 半新半旧 半推半就 半上半下 半饥半饱 半吐半露 半工半读 半疑半信 半间半界 半文半白 半真半假

第三个字是半字的成语 :一知半解、半推半就、半信半疑、一年半载、一鳞半爪、半梦半醒、一官半职、半死半生、半丝半缕、一星半点、半青半黄、八两半斤、思过半矣、一言半字、糠菜半年粮、半吞半吐、才不半古,功已倍之、半饥半饱、囫囵半片、半吐半露、徐娘半老、一男半女、一些半些、一鳞半瓜、半上半下、一支半节、土埋半截、减师半德、半文半白

徐娘半老、三更半夜、一知半解、半生半熟、半推半就、一时半刻、半梦半醒、寸丝半粟、一鳞半爪、囫囵半片、半信半疑、半真半假、深更半夜、一官半职、半青半黄、半丝半缕、半文半白、一星半点、一言半语、半上半下、半新半旧、东南半壁、一时半霎、糠菜半年粮、一言半辞、半饥半饱、一斑半点、半吞半吐、一时半晌、一个半个半间半界、半吐半露、一点半点、一支半节、一资半级、一鳞半甲、一言半句、一些半些、片鳞半爪、一丝半粟、一肢半节、半死半生、一年半载、黑天半夜、一阶半职、一长半短、一知半见、减师半德、黑更半夜、一差半错、一男半女、一阶半级、一班半点望采纳~~~~~~~~

[bàn tuī bàn jiù] 半推半就 编辑 半推半就是一个汉语成语,拼音是:bàn tuī bàn jiù 释义:意思是心里愿意,表面上却推辞的样子,出自王实甫《西厢记》第四本第一折:“半推半就,又惊又爱,檀口香腮.” [1]

半疑半信 有点怀疑,又有点相信.表示对真假是非不能肯定. 半信不信 指不完全相信. 半新半旧 指不新不旧. 半文不白 见“半文半白”. 半文半白 亦作“半文不白”.文言和白话夹杂. 半死半生 ①未全死.②比喻无意义、无生气的苟且的

三更半夜【拼音】:sān gēng bàn yè【解释】:一夜分为五更,三更是午夜十二时.指深夜.

【半半喜】:通“嗔”,发怒.一半生气,一半欢喜.形容又怒又喜. 【半工半读】一面劳动一面学习的个人学习方案. 【半间半界】①不彻底,不深透.②不明确.③犹言不上不下.④谓平庸. 【半饥半饱】指不求甚饱或吃不饱饭.

徐娘半老、三更半夜、一知半解、半生半熟、半推半就、一时半刻、半梦半醒、寸丝半粟、一鳞半爪、囫囵半片、半信半疑、半真半假、深更半夜、一官半职、半青半黄、半丝半缕、半文半白、一星半点、一言半语、半上半下、半新半旧、东南半壁、一时半霎、糠菜半年粮、一言半辞、半饥半饱、一斑半点、半吞半吐、一时半晌、一个半个半间半界、半吐半露、一点半点、一支半节、一资半级、一鳞半甲、一言半句、一些半些、片鳞半爪、一丝半粟、一肢半节、半死半生、一年半载、黑天半夜、一阶半职、一长半短、一知半见、减师半德、黑更半夜、一差半错、一男半女、一阶半级、一班半点望采纳~~~~~~~~

半信半疑 半新半旧 半文半白 一心一意 一唱一和 一心一德

是 半推半就 有疑问请追问 对的话请采纳哦~

网站地图

All rights reserved Powered by www.lydf.net

copyright ©right 2010-2021。
www.lydf.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com